warbixin

application
application
previous arrow
next arrow

  Dhamaan arday heshay deeqda waxbarasho ee Xisbiga Tiir waxaa waajib ku ah in ay buuxiyaan fomkan markasto oo bilaabaan fasalo cusub si Xisbiga Tiir oo lasocdo waxbarasha dooda, iyo adeegooda bulshada.

  Magacaadad

  Magaca Aabahaa

  Telefonkaada

  iimaalkaada

  Magaalada aad joogtid

  Wadadka aad joogtid

  Iskuulka aad dhigatid

  Takhasuskaada

  Malashasheysaa Xisbiga Tiir?

  haddaatiri haa, qeebtee?

  Maxaad urabtaa deeqda waxbarasho ee Xisbiga Tiir?

  Fadlan kuqor xarfahaan ama tiradaan meesha hoose ee banaan

  captcha